Telegrafní provoz

Jedna z výhod telegrafie je, že k navázání platného spojení po celém světě stačí pouze znalost několika mezinárodních zkratek a kódů. Pro platné spojení stačí pouze vzájemná výměna volacích znaků a reportu (RST – Redibility, Strength, Tone). Níže je příklad krátkého spojení mezi stanicemi OK1AA a G1BB:

 

OK1AA QRZ?

G1BB

G1BB 599

CFM UR 579 TU

CFM 73 DE OK1AA QRZ?

 

Takto vypadá spojení například během závodu nebo se vzácnou stanicí, kde není vhodné zdržovat sebe i ostatní podrobnostmi a vzájemnou zdvořilostí. Delší varianta spojení s předáním volacích znaků, reportu, místa odkud stanice vysílají, jmen operátorů, použitého zařízení, typu antény, počasí a několika zdvořilostních frází je níže:

 

CQ CQ DE OK1AA K

OK1AA DE G1BB K

G1BB DE OK1AA = GE DR OM = UR RST 599 = QTH PRAHA = NAME PETR = HW? BK

BK = R = GE PETR = TNX FOR RPRT = UR RST 579 = QTH LONDON = NAME STEVE = BK

BK = DR STEVE ALL OK = MY RIG QRP TRX 5W = ANT DIPOLE = WX 15C ES CLOUDY = QRU = TNX QSO = VY 73 = G1BB DE OK1AA SK

OK1AA DE G1BB = R = TNX FOR INFO = MY RIG FT817 ES ANT LW 40M = WX 16C = TNX QSO = VY 73 GB = OK1AA DE G1BB SK

TU DE OK1AA QRZ? K

 

Radioamatérské zkratky a kódy jsou součástí mezinárodních, které používají i jiné služby (letecká, námořní apod.). Používají se takzvané Q-kódy (třípísmenné kódy začínající písmenem Q), které mají význam věty oznamovací nebo tázací, jsou-li doplněny otazníkem. Dále se používají zkratky, které mají význam slov, jež jsou většinou odvozeny z angličtiny. Pro oddělení vět se používá znak „=“. Význam kódů a zkratek je možné nalézt na Internetu. Pokud ovládáme řeč svého partnera, je možné používat otevřenou řeč.