VKV radiostanice TESLA

Na přelomu 80-tých a 90-tých let se začaly mezi radioamatéry hojně objevovat různé přenosné, vozidlové a základnové radiostanice TESLA typu PR, VXW, VR, ZR z vyřazovaného majetku nejrůznějších organizací. Šlo o VKV radiostanice s úzkopásmovou frekvenční modulací (FM), jejichž konstrukce přímo vyzívala k přestavbě do radioamatérského pásma 2 m nebo 70 cm. Postupně se objevilo několik návodů na přestavbu. Kdesi jsem získal přenosnou radiostanici VXW100, kterou jsem následně přestavěl do pásma 2 m. Největší díl práce spočíval ve výrobě nové základní desky se syntézou kmitočtů a koncovým stupněm. Všechny ostatní desky rozebrané stanice byly použity znovu. Ve fotogalerii je vidět složená i rozebraná radiostanice. Moje varianta přestavby využívala originální 8polohový přepínač kanálů, kterým se volil příslušný kanál (krystal základního oscilátoru v okolí 15 MHz). Násobením kmitočtu 9x a přičtením frekvence MF (10,7 MHz) se získal kmitočet v pásmu 2 m. Vysílač radiostanice měl výstupní výkon přibližně 1 W. Radiostanice byla funkční, ale tato varianta syntézy kmitočtů mě poučila, že dosažení požadovaného potlačení nežádoucích kmitočtů není snadné. Později se začaly objevovat konstrukce s obvody fázových závěsů (PLL), které jsou pro přestavbu mnohem vhodnější.