Konstrukce

Na podstráních této záložky bych chtěl popsat některé moje konstrukce, které nelze jednoznačně tematicky zařadit. Vždy se bude jednat o zařízení, která jsem stavěl, opravoval nebo provozoval a jsou nějakým způsobem výjimečná.  Koncepce a součástková základna odpovídají době, ve které tyto výrobky vznikly.