Hlasový záznamník pro TRX

Jedná se o užitečný doplněk stanice například při opakovaném volání výzvy v závodě. Zařízení šetří čas a hlasivky operátora během závodu. Na Internetu lze najít podobné konstrukce pod názvem „CQ Caller“, „ Hlasový dávač“ atd. Většinou se jedná o modifikovaná zapojení obvodů řady ISD, které umožňují přímý hlasový záznam a reprodukci.  Při návrhu jsem vycházel z vlastních podmínek, takže navržená konstrukce vyhovuje transceiverům YEASU FT817, FT857 a dalším, které používají originální dynamický mikrofon YEASU MH-31 A8J s modulárním konektorem RJ45. Výběr obvodu ISD1760PY ovlivnila dostupnost, délka záznamu a možnost přímého ovládání tlačítky.

Obvody řady ISD17xx podle typu umožňují uložit více záznamů s celkovou délkou 30 - 240 s při frekvenci vzorkování 8 kHz. Vzorkovací frekvenci lze změnit externím rezistorem a její nastavení ovlivňuje maximální délku a šířku pásma záznamu. Pro amatérské provozy SSB a FMN stačí šířka pásma 3 kHz, takže podle Shannonova teorému s rezervou vyhoví vzorkovací frekvence 8 kHz.

Navržené zapojení využívá jen některé funkce obvodu. Konektor XC1 slouží pro záznam, který se ovládá spínačem mikrofonu PTT. Během záznamu trvale svítí stavová LED. Dalším sepnutím PTT se uloží další záznam. Například si lze uložit závodní výzvu v angličtině a v češtině. Do konektoru XC2 se zapojí mikrofon pro provoz na stanici a konektor XC3 slouží k propojení záznamníku a stanice. Červeným tlačítkem PLAY lze spustit nebo zastavit záznam, na který odkazuje vnitřní ukazatel. Tlačítkem FORWARD lze posunout vnitřní ukazatel na další záznam. Tlačítkem ERASE lze vymazat záznam na který ukazuje vnitřní ukazatel. Tlačítkem RESET se obvod nastaví do počátečního stavu (uložené záznamy se nesmažou). Během přehrávání záznamu bliká stavová LED a zároveň dojde k aktivaci signálu /PTT pomocí tranzistoru VT1. Tranzistory VT2 a VT3 přepínají analogový vstup stanice mezi mikrofonem a záznamníkem. Velikost výstupního napětí záznamníku je nutno srovnat s úrovní výstupního napětí mikrofonu pomocí trimru RP1. O pomoc lze požádat protistanici. Přepínač SW1 slouží k odpojení baterie. Rozsah napájecího napětí je 3 - 5,5 V při proudu 0,1 mA v režimu standby a 30 mA během přehrávání záznamu se zapnutým reproduktorem. Přepínač SW2 umožňuje zapnout vnitřní reproduktor. V krabičce je málo místa, proto jsem použil reproduktor průměru 26 mm z rozbitého mobilního telefonu.

S ohledem na cenu jsem navrhl jednostrannou desku plošných spojů 64x64 mm s montáží do běžné plastové krabičky. Potřebná přesnost výroby je nad moje možnosti, a proto jsem svěřil výrobu odborné firmě. Návrh desky plošného spoje důsledně odděluje analogovou část obvodu. V případě propojovacího kabelu jsem udělal kompromis z důvodu dostupnosti a jednoduchosti. Po různých experimentech jsem vyrobil krátký a ohebný propojovací kabel z běžného kabelu UTP Cat.5e s lankovými vodiči, na který jsem nasadil feritový filtr. Pro vodiče mikrofonu jsem použil kroucený pár. Z hlediska propojení konektorů (1:1) lze použít běžný síťový kabel pro rozvody ETH.

Pro napájení záznamníku doporučuji použít navržený zdroj ze tří alkalických baterií AAA v plastovém držáku, který je přilepen oboustrannou lepicí páskou na spodek krabičky. V nepoužitém pinu propojovacího kabelu se sice nabízí využít vnitřní napětí stanice 5 V pro napájení záznamníku, ale v navrženém zapojení vznikne proudová smyčka, která způsobí rušení analogového výstupu. Seznam součástek najdete zde.