KV TRX domácí výroby

Zatím mojí největší konstrukcí byla výroba CW/SSB krátkovlnného TRX s výstupním výkonem 20 W pro provoz na pásmech 1,8 MHz až 28 MHz v letech 1995 až 1996. Ve fotogalerii níže jsou obrázky uvedeného TRX. Nutno říci, že tehdy jsem měl více času než dnes. Konstrukce byla po dvou letech úspěšně dokončena a na toto zařízení jsem udělal spoustu krásných spojení na všech pásmech. Pro mě to byla velká radiotechnická škola a chtěl jsem celou konstrukci zdokumentovat a zveřejnit. Nicméně tato myšlenka se uskutečnila pouze částečně. Podařilo se dokonale zdokumentovat a publikovat tehdy asi nejzajímavější část zařízení, a to blok kmitočtové ústředny s obvodem přímé digitální syntézy (DDS - Direct Digital Synthesizer) s tehdy novým obvodem AD7008JP50 firmy Analog Devices. Na vývoji tohoto bloku se mnou spolupracoval RNDr. Jirka Hubeňák, OK1HJH, se kterým jsme o rok později uveřejnili článek v časopise Amatérské Radio B/3 1997 pod názvem „Kmitočtová ústředna pro KV transceiver s obvodem přímé digitální syntézy (DDS) řízená mikroprocesorem“. V článku je podrobně vysvětlen princip DDS a stavba samotného bloku ústředny, kterou je možno univerzálně použít i pro jiné konstrukce nebo jako přesný VF generátor.

Kromě bloku kmitočtové ústředny se mi podařilo do elektronické podoby překreslit některé další bloky zařízení, které si zde můžete stáhnout. Celková dokumentace s návrhem desek plošných spojů, montážními výkresy, popisy bloků a návody na oživení ale nevznikla. Za základ jsem tehdy zvolil klasickou koncepci superheterodynního přijímače s jednou mezifrekvencí na kmitočtu 9 MHz. Některé části zařízení jako je MF zesilovač, záznějový oscilátor (BFO), pásmové filtry a nízkofrekvenční SSB filtr jsou využívány jak pro příjem, tak pro vysílání. Během provozu se tedy mění blokové uspořádaní TRX pomocí relátek.

Transceiver obsahuje následující bloky:

  • Blok kmitočtové ústředny osazený obvodem DDS, LCD displejem, optickým enkodérem pro plynulé ladění, tlačítky pro ovládání a řídícím mikroprocesorem AT89C51 firmy Atmel
  • Blok MF zesilovače na kmitočtu 9 MHz osazený krystalovými filtry výrobce TESLA Hradec Králové (nyní KRYSTALY, Hradec Králové, a.s.) typu PKF 9MHz 2,4/8Q (pro SSB) a PKF 9MHz 0,6/4Q (pro CW), dvěma diodovými dvojitě vyváženými směšovači výrobce TESLA typu QN75601 a typickým zapojením MF zesilovače s obvodem MC1350
  • Blok krystalových záznějových oscilátorů (BFO) s volbou výstupního kmitočtu podle zvoleného provozu LSB, USB nebo CW
  • Blok obvodů s operačními zesilovači jako je NF filtr SSB signálu, NF filtr CW signálu, nastavitelný NF výřezový (notch) filtr, obvod mikrofonního zesilovače doplněného kompresorem a omezovačem, obvod automatického řízení zisku VF zesilovačů (AVC nebo také AGC) s obvodem měření síly přijímaného signálu
  • Blok pásmových filtrů přepínaných výbornými relátky výrobce TESLA typu QN59925 doplněný VF zesilovačem s řízeným ziskem pomocí dvoubázového tranzistoru MOSFET
  • Blok lineárního koncového stupně (PA) o výkonu 20 W s plynule nastavitelným výkonem a tranzistory typu MOSFET
  • Blok pomocných obvodů osazený NF zesilovačem, NF generátorem telegrafního příposlechu, obvodem VOX, anténním tunerem a dalšími obvody pro řízení transceiveru podle zvoleného pásma nebo druhu provozu
  • Blok zdroje