Superheterodynní přijímače

Dalším výrazně lepším ale také složitějším typem analogových přijímačů jsou přijímače s přeměnou kmitočtu, takzvané superhety (superheterodynní přijímače s jedním nebo dvojím směšováním). Jsou to přijímače s mezifrekvenčním (MF) zesilovačem, ve kterém je realizováno hlavní zesílení a selektivita přijímače. MF zesilovač je laděný na pevný kmitočet, čímž je konstrukčně snadnější dosáhnout velké zesílení, konstantní šířku pásma a dobrou selektivitu. Rozdíl místního oscilátoru a přijímaného kmitočtu (případně i opačně) dává právě kmitočet MF zesilovače. Pokud má přijímač dvojí směšování, má také dva MF zesilovače, což umožňuje ještě více zvýšit selektivitu a potlačit takzvané zrcadlové signály. Pro příjem signálů CW/SSB je navíc nutný takzvaný místní záznějový oscilátor.

Ve fotogalerii níže jsou obrázky konstrukce jednoho z mých přijímačů tohoto typu z konce 80tých let. Jedná se o plynule laditelný stereofonní přijímač pro obě rozhlasová pásma VKV (OIRT a CCIR). Vysokofrekvenční část je postavena podle návodu publikovaného v časopisu Amatérské Radio A/8 1987 s MF zesilovačem 10,7 MHz a koincidenčním detektorem A223D. Přijímač navíc obsahuje stereofonní dekodér s obvodem A290D, jednoduchý ekvalizér s operačními zesilovači, stereo LED bargraf s obvody A277D, šipkový LED indikátor naladění na střed MF pásma, obvod dynamického potlačování šumu (DNL – Dinamic noise limiter), jednoduchý NF mixer s přepínačem vstupních signálů a stereofonní zesilovač 2x5 W s obvody MBA810DAS. Vše je řešeno čistě analogově.