Odkazy

Stránka DX Watch Cluster poskytuje informace o aktuálním dění na radioamatérských pásmech. Hlášení do DX Clusteru posílají sami uživatelé. Získané informace lze filtrovat a použít pro hledání zajímavých protistanic nebo sledování podmínek šíření. Po přihlášení lze získat doplňující informace o vzdálenosti nebo směru protistanice.

https://www.dxwatch.com/

 

Revers Beacon Network (RBN) je celosvětová síť monitorovacích přijímačů (Skimmers). Skimmer je SDR přijímač, který současně monitoruje jedno nebo několik pásem najednou. Software v připojeném počítači dekóduje zachycené volací znaky stanic a s dalšími údaji (vlastní značka, kmitočet, mód, poměr signál/šum, rychlost vysílání, čas) je posílá dál. Statistickým vyhodnocením získaných dat lze získat obrázek o aktuálním provozu (podmínkách šíření) na monitorovaných pásmech. Dalším využitím je hledání protistanic nebo ověření dosahu vlastního vysílače. Níže je také odkaz na stránky Nordic Real -Time Skimmers, což je lokální síť zahrnující severní Evropu. Na rozdíl od RBN jsou ve výpisech obsaženy všechny zachycené značky CW stanic (viz parametr MODE).

https://www.reversebeacon.net/main.php

https://www.voacap.com/skimmer/

 

Na stránkách níže lze najít užitečný souhrn průběžně aktualizovaných dat k určení podmínek šíření především v pásmu KV. Na stránce lze najít měřená a předpovídaná data o aktivitě Slunce a magnetického pole Země, hodnoty slunečního větru, grafy trendů sluneční radiace ze satelitů, mapu rozložení pravděpodobnosti výskytu polární záře, aktuální pozici oblasti Gray Line, mapu rozložení maximální použitelné frekvence (MUF) pro délku skoku 3000 km a aktuální obrázky slunečního disku. Níže je také odkaz na Ionogram z observatoře Průhonice, kde lze zjistit aktuální stav ionosférických vrstev nad ČR.

https://dx.qsl.net/propagation/propagation.html

https://digisonda.ufa.cas.cz/latestFrames.htm

 

Stránky VOACAP Online jsou propracovaný nástroj pro výpočet pravděpodobnosti spojení mezi dvěma libovolnými místy na Zemi v pásmu KV. Jako vstupní parametr lze mimo jiného zvolit výkon vysílače, druh provozu a typ antény. Výstupem je graf rozložení pravděpodobnosti spojení v celém rozsahu pásma KV ve stanovený rok a měsíc během 24 hodin. Lze také vygenerovat mapu předpokládaného pokrytí signálem KV vysílače z libovolného místa na Zemi ve stanovený čas, měsíc a rok. Program předpokládá klidnou ionosféru, což nemusí vždy platit.

https://www.voacap.com/prediction.html

https://www.voacap.com/coverage.html

 

Stránka DXrobot je nekomerční služba pro radioamatéry. Umožňuje poslat upozornění na výskyt mimořádných podmínek šíření radiových vln (polární záře, sporadická vrstva ES) a další informace na zadaný e-mail.

https://www.gooddx.net/

 

Na stránkách Make More Miles on VHF lze najít průběžně aktualizovaná data a předpověď podmínek šíření radiových vln v pásmu VKV a na vyšších kmitočtech. Například zde lze najít aktuální podmínky pro spojení odrazem od Měsíce (EME), ionizovaných stop meteoritů (MS), polární záře (AU), sporadické vrstvy (ES), troposférického rozptylu (TR) a další informace jako je aktuální maximální použitelný kmitočet (MUF), mapu majáků, mapu s předpovědí oblastí troposférického rozptylu v Evropě, poslední zaznamenaná spojení z VHF DX Clusteru atd.

https://www.mmmonvhf.de/index.php

 

Na stránkách CBPMR lze mimo jiné zjistit vlastní lokátor, vypočítat vzdálenost mezi lokátory nebo generovat výškopis v rámci ČR a okolí. Výškopis mezi dvěma místy napoví, jaká je šance na spojení (nebo třeba stabilní příjem TV vysílače) pomocí přízemní prostorové vlny na přímou viditelnost. To je ideální případ šíření vln na VKV a na vyšších kmitočtech. Do vygenerovaného výškopisu lze zahrnout zakřivení Země. Pokud neexistuje přímá viditelnost, stále je šance na spojení pomocí jiných druhů šíření těchto vln (difrakce, odraz, troposférická refrakce nebo rozptyl, sporadická vrstva ES).

https://www.cbpmr.cz/lokatory/index.php

https://www.cbpmr.cz/vyskopis.html

 

Stránky GlobalTuners umožňují dálkově ovládat připojené přijímače po celém světě. Pro přístup k ovládání je nutná registrace. Tímto způsobem je možné poslouchat radiová pásma v jiné části Země. Pokud chcete slyšet signály vlastního vysílače (například při ladění antény), je nutné počítat s časovým zpožděním při přenosu dat.

https://www.globaltuners.com/

 

Stránka WebSDR obsahuje odkazy na online SDR přijímače umístěné po celém světě. WebSDR server umožňuje připojeným posluchačům nezávislé ladění a nastavení parametrů přijímače přímo na jejich počítači. V tabulce najdete doplňující informace k jednotlivým přijímačům.

https://www.websdr.org/

 

Na stránce níže je možný poslech několika online VLF přijímačů rozmístěných po celém světě. Také jsou zde ke stažení softwarové nástroje umožňující další zpracování nebo uložení datového toku pro OS Linux.

https://abelian.org/vlf/

 

Níže je odkaz na jednoduchý, ale pěkný online simulátor elektronických obvodů. Simulátor umožňuje sestavit vlastní obvod nebo si vybrat z velké nabídky připravených příkladů. Je možné kombinovat digitální i analogové obvody. Vytvořený obvod lze uložit a později zase nahrát do simulátoru.

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html