Telegrafní abeceda

Telegrafní nebo též podle jména tvůrce Morseova abeceda je systém kódování znaků pomocí teček a čárek. Na obrázku níže jsou všechny běžně používané znaky při telegrafním provozu na radioamatérských pásmech. Mezi důležité znaky patří ještě oprava špatně vyslané skupiny znaků, která se vyjádří vysláním šesti nebo více teček a opakováním slova. K vysílání telegrafie se používají ruční klíče, elektronické klíče nebo počítač. Pro příjem lze také použít počítač, nicméně zkušený operátor a jeho předvídavost zatím vítězí. Rychlost správného „strojového“ klíčování je daná dobou taktu „t“. Tečka má délku jednoho taktu, čárka tří taktů, mezera uvnitř znaku jeden takt, mezera mezi znaky tři takty a mezera mezi slovem 7 taktů. Rychlost vysílání se obvykle udává počtem skutečně vyslaných znaků za minutu (RM) nebo normalizovaným počtem vyslaných slov (WPM) či znaků (CPM) za minutu. Hodnota WPM a CPM není ovlivněna rozdílnou délkou znaků Morseovy abecedy a vychází z délky normalizovaného slova PARIS (50 základních taktů včetně mezery mezi slovy). Pokud cvičný text obsahuje pouze normalizovaná slova „PARIS PARIS PARIS …“, je hodnota RM a CPM stejná.

 

Převodní vztahy:

  • Doba základního taktu v sekundách t = 60 / (50 x WPM)
  • CPM = 5 x WPM
  • CPM = 1,2 x RM (platí pro soutěžní text složený z písmen)
  • CPM = 1,43 x RM (platí pro smíšený soutěžní text)
  • CPM = 1,78 x RM (platí pro soutěžní text složený z čísel)