Vývojová deska přijímače

Nepájivé kontaktní pole je ideální pomůcka pro vývoj zařízení s logickými obvody pracujících s nízkou taktovací frekvencí, ale v některých případech ho lze použít i pro obvody nízkých výkonů až do rozsahu krátkých vln. S přibývajícím výkonem, zesílením, frekvencí a impedancí v jednotlivých částech obvodu se začínají projevovat parazitní prvky a vazby skutečného obvodu. Příkladem toho je níže uvedená konstrukce jednoduchého přímozesilující přijímače pro rozhlasová pásma SV/DV.

Zapojení přijímače je jednoduché, přehledné (dvoustupňový VF zesilovač, diodový detektor AM, NF zesilovač) a součástky jsou běžně dostupné v prodejnách GES nebo GM Electronic. Přijímač lze použít pro příjem AM stanic v pásmu DV, SV nebo také jako zaměřující přijímač nejrůznějších druhů průmyslového rušení. Přijímač používá feritovou anténu, která přijímá magnetickou složku záření vysílače. Feritová anténa má směrovou charakteristiku tvaru osmičky. Největší vazby s vysílačem dosáhneme natočením feritové tyčky kolmo na směr vysílače, kdy feritovou tyčkou prochází nejvíce magnetických siločar. Čím delší je feritová tyčka, tím lepší. Zesílení a selektivitu přijímače lze zásadně ovlivnit optimálním nastavením kladné zpětné vazby. Správné nastavení vazby je však kritické, frekvenčně závislé a závisí snad na všech parametrech obvodu VF zesilovače a zpětné vazby.  Konkrétní nastavení se bude lišit případ od případu. Někdy je potřeba vazbě pomoc přivedením části signálu z kolektoru T2 přes malý kapacitní trimr C9 zpět na laděný obvod (stačí pouze přiblížit vodič k prvnímu nebo k druhému vývodu L1), jindy je lepší upravit zesílení VF zesilovače zápornou zpětnou vazbou pomocí trimru C9 zapojeného zpět do báze T2.

Tento přijímač se mi osvědčil při hledání zdrojů širokopásmového rušení. V tomto případě má feritová anténa pouze jedno vinutí (L2 asi 10 závitů uprostřed) bez laděného obvodu L1 a C10. Před několika lety nám v domě firma provedla modernizaci výtahu. Součástí modernizace byla instalace řízeného pohonu výtahu pomocí frekvenčního měniče. Od té doby se v pásmu SV a KV začalo objevovat silné krátkodobé rušení. Podle zvuku ve sluchátkách úzkopásmového přijímače jsem usuzoval na datový přenos. Brzy jsem však zjistil, že rušení souvisí s provozem výtahu. Podobnou situaci jsem zaznamenal i jinde, kde se lidé snažili naladit nové zajímavé AM stanice v pásmu SV (Rádio Dechovka, Country Rádio, Český Impuls). V popsaném přijímači je rušení slyšitelné po celém domě. Podle síly rušení a natočení antény se lze snadno dopátrat zdroje. S přijímačem se vyplatí obejít byt a udělat si přehled o charakteru a síle rušení vyzařovaného z elektronických zařízení v domě a jeho okolí. Také ho lze využít pro detekci atmosférických výbojů. Jednoduchou úpravou zapojení můžete sestavit přijímač nízkofrekvenčních magnetických polí

Zde je záznam poslechu SV tímto přijímačem ve večerních hodinách. Je zajímavé sledovat, jak se mění podmínky šíření vln na těchto pásmech během dne. Ve večerních hodinách převládá přenos takzvanou ionosférickou vlnou, kdy je možné poslouchat stanice z dalekého okolí. Přes den je odraz od ionosféry tlumen a převládá šíření přízemní povrchovou vlnou, kdy slyšíme pouze místní stanice.