QRP TRX

Můj první vlastnoručně vyrobený CW transceiver pro KV vznikl jednoduchým rozšířením přímosměšujího přijímače, kde jsem pomocí dvou tranzistorových stupňů zesílil výstup laděného oscilátoru přijímače (VFO). Doplnil jsem ještě pár jednoduchých obvodů pro přepínání signálových cest příjem/vysílání, přizpůsobení antény, jemné rozladění přijímače (RIT) a NF generátor pro poslech vysílaných znaků. Ladění takového TRX se dělá na „nulový zázněj“ přijímané stanice s RIT nastaveným na nulu. Teprve potom se rozladěním RIT z nulové polohy vybere jedno z postranních pásem. Zařízení ani zapojení již nemám, ale podobné konstrukce lze najít na Internetu. Pomocí dnešních monolitických integrovaných obvodů lze postavit „slušný“ transceiver nízkého výkonu z několika málo součástek.

Kritickým bodem celého zařízení byla kmitočtová stabilita VFO, která byla ovlivňována především změnou teploty. Oscilátor byl navíc „strháván“ vyzařovaným výkonem vysílače. Proto jsem později sestavil novou verzi podobného QRP TRX s výkonem 5 W za využití modernějších součástek a velmi zajímavého způsobu stabilizace frekvence oscilátoru pomocí televizní řádkové zpožďovací linky. Zpožďovací linku se zpožděním 64 us lze získat z vraku starého barevného televizoru v obvodech dekodéru barvy. Princip je popsán na straně 129 knížky „Amatérská radiotechnika a elektronika 3. díl“ autorů Josef Daneš a kolektiv (1988). Upravené zapojení jsem použil pro stavbu napěťově řízeného oscilátoru (VCO) v pásmu 80 m a s úspěchem otestoval na vývojové desce, kterou můžete vidět na obrázku níže. Schéma zapojení si můžete prohlédnout zde.

Zapojení využívá obvodu SA612 (dvojitě vyvážený tranzistorový směšovač s integrovaným oscilátorem). Výstupní signál z VCO je zesílen tranzistorem J310 (JFET) a rozdělen do dvou signálových cest. Část signálu je vedena na vstup regulační smyčky VCO, zbytek přes převodník impedance na dvojčinný lineární koncový stupeň osazený dvěma tranzistory IRF510 (MOSFET). Zajímavý je velmi nízký odběr (během příjmu 25 mA, při sepnutí telegrafního klíče přibližně 600 mA) a dobrá kmitočtová stabilita transceiveru. Napájecí napětí může být v rozsahu 12 až 15 VDC. Pěkný  popis funkce televizní zpožďovací linky lze najít na videu EEVblogu zde.