Telegrafie

Proč se vlastně zabývat telegrafií a učit Morseovu abecedu? Je v tom jen nostalgie nebo má v dnešní době Morseova abeceda ještě nějaký význam? Pro radioamatéry určitě ano. Telegrafní provoz nebo též CW provoz (continuous wave) je na radioamatérských pásmech velmi oblíbený po celém světě. Jedná se o druh modulace, který využívá 100 % výkonu vysílače. Přenáší se konstantní nosná vlna přerušovaná pouze vysílanými znaky. Často jde o jediný způsob, jak ještě navázat spojení se vzácnou stanicí, která slyší naše signály na hranici čitelnosti. V některých radioamatérských závodech je znalost telegrafie pro operátora velkou výhodou. Nelze také opomenout jednoduchost konstrukce vysílače, který lze realizovat třeba s jedním tranzistorem.

Na podstránkách této záložky stručně zmíním telegrafní abecedu, rady jak se naučit telegrafii a základy telegrafního provozu na radioamatérských pásmech.