Softwarové přijímače

Hitem posledních let jsou přijímače softwarové. Neustále rozvíjející se digitální technologie umožňují v reálném čase zpracovat data získaná analogově číslicovými převodníky (ADC) pomocí digitálních signálových procesorů (DSP) nebo pomocí programu v počítači. Digitální filtry mají ideální přesnost a programově volitelné parametry. Na ADC jsou kladeny vysoké nároky, jako je široký dynamický rozsah (vysoké rozlišení vzorku vstupního signálu) a velká šířka zpracovávaného pásma (vysoký vzorkovací kmitočet). Ideální je signál digitálně zpracovat hned za přijímací anténou, avšak většinou se signál analogově převádí na nízké frekvence a teprve potom následuje jeho digitalizace. Pokusně jsem postavil jednoduchý přijímač systému DRM (Digital Radio Mondiale), což je systém pro digitální vysílání rozhlasu na DV, SV a KV. Na těchto pásmech se klasicky používá analogová AM modulace s šířkou pásma 9 kHz (modulační pásmo 4,5 kHz). Zajímalo mě, jak si digitální technologie poradí s úniky signálu způsobených ionosférou a jak bude vypadat příjem stereofonního vysílání z daleké ciziny na pásmech, kde si dosud něco takového nebylo možné představit. Ve fotogalerii níže jsou obrázky upraveného komerčního přijímače, který jsem doplnil destičkou se směšovačem a oscilátorem (465 kHz) pro převod MF pásma přijímače (střed 455 kHz) do středu NF pásma zvukové karty počítače (5-15 kHz). Šířka přenášeného pásma (signálu DRM) je 10 kHz. Pak už jen stačí na Internetu najít poslední verzi volně dostupného programu Dream a začít experimentovat.